Lifestyle

Ý nghĩa cuộc sống

"Sự tự do" là một câu hỏi mình vẫn đang đi tìm câu trả lời. Rằng bao nhiêu là đủ. Làm sao để cân bằng giữa tự do với việc sở hữu đồ đạc, các mối quan hệ, trách nhiệm, thời gian,... Sự tự do trong tình yêu là câu hỏi mà tâm trí mình vẫn luôn đi tìm câu trả lời, và mình tin chặng đường đi tìm câu trả lời là một chặng đường thú vị. Mình tin một ngày nào đó mình sẽ tìm được sự cân bằng giữa sự tự do và tình yêu.