Danh mục: Lifestyle

Bucket list là gì?

Bucket list là một danh sách những điều mà bạn đạt được, muốn thực hiện, muốn trải nghiệm trước khi chết. Bucket list là một cuộc hành trình của riêng bạn với những khát vọng của bạn. Là nguồn cảm hứng, là động lực cho mỗi sáng thức dậy, là ngọn...