Coaching

Nếu bạn đã tìm đến trang này, có lẽ bạn cũng đã xem kênh Youtube của mình - nơi mình chia sẻ về con đường trở thành freelancer để có thể rong ruổi du lịch khám phá đó đây của mình.

Từ lúc mở kênh mình nhận được rất nhiều câu hỏi về kinh nghiệm/bí quyết/lời khuyên về làm thế nào để trở thành một freelancer kiếm được nhiều tiền mà không phải làm việc nhiều như mình. Tuy nhiên, mình không có thời gian để trả lời hết, đặc biệt là những câu hỏi chung chung. Mình cần biết rõ hơn về background, mong muốn, định hướng của bạn để có thể đưa ra những lời khuyên phù hợp với riêng bạn.

Vì thế nên mình tạo một Google form để bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về bạn và những câu hỏi cụ thể, những vướng mắc của riêng bạn. 
Bạn click vào link này nhé! https://forms.gle/5QkSxRwjGvUq5cxk7