Freelance

Freelance

Với ba năm kinh nghiệm từ con số 0 trở thành Top 3% freelancer trên Upwork và làm việc với Microsoft, mình mong muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm để chặng đường trở thành freelancer của bạn có thể dễ dàng hơn. Với blog này, mình sẽ chia sẻ về: cách chọn thị trường ngách, cách tạo profile và portfolio, cách gấy ấn tượng với khách hàng và quản lý các dự án sau hợp đồng.